රික්ටර් 5.8ක ප්‍රබල භූ කම්පනයක්

 ඡායාරූපය:

රික්ටර් 5.8ක ප්‍රබල භූ කම්පනයක්

රුමේනියාවේ 5.8ක ප්‍රබලත්වයෙන් යුත් භූ කම්පනයක් හටගෙන තිබේ. ඉන් සිදුවූ හානිය නිශ්චිතව මෙතෙක් හෙළිව නැත.

අතිරේක සහන කණ්ඩායම් සහ ගිලන්රථ ප්‍රදේශයට යොමු කළ බව එරට බලධාරීන් ප්‍රකාශ කර ඇත. භූ කම්පනය යුක්රේනයට සහ බල්ගේරියාවටද දැනී තිබේ. ප්‍රදේශයේ විදුලි සැපයුම තාවකාලිකව අත්හිටුවූ බවද බලධාරීහු ප්‍රකාශ කරති.

මාතෘකා