හමුදාවේ ඕනෑම කාර්යයක් සඳහා කාන්තාවන්ට අවස්ථාව

 ඡායාරූපය:

හමුදාවේ ඕනෑම කාර්යයක් සඳහා කාන්තාවන්ට අවස්ථාව

කාන්තාවන්හට බ්‍රිතාන්‍ය හමුදාවේ ඕනෑම කාර්යයක් සඳහා අයදුම් කිරීමට පළමු වරට අවස්ථාව හිමිව ඇතැයි එරට ආරක්ෂක ලේකම් පවසා තිබේ.

ආරක්ෂක ලේකම් ගැවින් විලියම්සන් නිවේදනය කළේ, විශේෂ ගුවන් සේවය (SAS) වැනි විශේෂ හමුදා ඒකක ඇතුළු සටන් පෙරමුණේ සියලුම කාර්යයන් කාන්තාවන් සඳහා විවෘත කර ඇති බවය.

පළමු වරට 'ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය නොව හැකියාවන් පමණක් සැලකිල්ලට ගෙන ආරක්ෂක හමුදාවන්ට බඳවා ගැනීමේ' තීන්දු ගනු ඇති බව ඔහු වැඩිදුරටත් කියා සිටියේය.

බ්‍රිතාන්‍ය හමුදාවේ සටන් පෙරමුණු ප්‍රහාරක ඒකක තුළ සේවය කිරීම සඳහා කාන්තාවන් වෙත පනවා තිබූ තහනම 2016 වසරේදී ඉවත් කෙරිණි.

කාන්තාවන් සඳහා සිය දොරගුළු විවෘත කළ පළමු යුද හමුදා ඒකකය වූයේ, බ්‍රිතාන්‍ය හමුදාවේ යුද ටැංකි මෙහෙයුම්වල නිරත රාජකීය සන්නද්ධ බලඇණියයි (Royal Armoured Corp). එම පියවර ගනු ලැබුවේ 2016 වසරේ නොවැම්බර් මාසයේදීය.

එතැන් පටන් කාන්තාවන් 35 දෙනෙකු පමණ රාජකීය සන්නද්ධ බලඇණියේ සේවය කර හෝ ඒ සඳහා පුහුණු කර තිබේ.

මාතෘකා