ලොව දිගම මුහුදු පාලම හෙට විවෘත කෙරේ

 ඡායාරූපය:

ලොව දිගම මුහුදු පාලම හෙට විවෘත කෙරේ

ලොව දිගම මුහුදු පාලම හෙට (24) විවෘත කරන බව චීනය ප්‍රකාශ කළේය. කිලෝමීටර් 55ක් දිග මෙම මුහුදු පාලම මංතීරු තුන බැගින් වන ද්විත්ව මාර්ගයකින් සමන්විත අතර කිලෝමීටර් 6.7ක මුහුදු අභ්‍යන්තර උමඟක්ද සහිතය. එම උමඟ මීටර් 47ක් පමණ ගැඹුරට විහිදී ඇති බව එරට වාර්තා සඳහන් කරයි.

හොංකොං නගරය, මැකාවූ දූපත සහ චීන ප්‍රධාන ගොඩබිමෙහි සුහායි නගරය යා කරමින් ඉදිකර ඇති මෙම පාලම භාවිත කිරීමෙන් හොංකොං ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපලේ සිට චීනයේ සුහායි නගරය දක්වා ගමන් කිරීමට ගතවන පැය හතරක කාලය විනාඩි 45ක් දක්වා අඩු කරගත හැකිය.

2003 වසරේ ඉදිකිරීම් ආරම්භ කළ ලොව දිගම මුහුදු පාලම වෙනුවෙන් ඇමරිකා ඩොලර් බිලියන 17කට වැඩි මුදලක් වැයකර තිබේ. දිනකට වාහන විසි නව දහසක් පමණ මෙම මුහුදු පාලම භාවිත කරනු ඇති බව ද වාර්තා වේ. පැය 24 පුරා ක්‍රියාත්මක බස් සේවාවක් ද මේ ඔස්සේ ආරම්භ කිරීමට නියමිතය.

මාතෘකා