කිම් ජොන්ගෙන් පාප්තුමාට ඇරයුමක්

 ඡායාරූපය:

කිම් ජොන්ගෙන් පාප්තුමාට ඇරයුමක්

උතුරු කොරියාව

සිය රටේ සංචාරයක නිරත වන ලෙස උතුරු කොරියානු නායක කිම් ජොන්ග් උන් විසින් ෆ්‍රැන්සිස් ශුද්ධෝත්තම පියතුමාට ඇරයුම් කළ බව දකුණු කොරියානු ජනාධිපති කාර්යාලය නිවේදනය කර තිබේ. ලබන සතියේ වතිකානුවේ සංචාරයක නිරත වීමට නියමිත දකුණු කොරියානු ජනාධිපති මූන් ජේ ඉන් විසින් පියෝන්ග්යෑන්ග්හි සංචාරය කරන ලෙස සඳහන් ආරාධනය ශුද්ධෝත්තම පියතුමන් වෙත භාර දීමට නියමිතය.

මීට පෙර ජෝන් පෝල් ශුද්ධෝත්තම පියතුමන්ට එරටට පැමිණෙන ලෙස ආරාධනා කර තිබුණ ද, මෙතෙක් කිසිදු ශුද්ධෝත්තම පියතුමකු උතුරු කොරියාවේ සංචාරයක නිරත වී නොමැත. උතුරු කොරියාව සහ වතිකානුව අතර කිසිදු නිල රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සබඳතාවක් ද මෙතෙක් පවත්වා නොමැත. උතුරු කොරියාව ලෝකය සම සංහිඳියාවක් ඇති කර ගැනීම සඳහා පළ කළ නවතම අභිනය මෙම ඇරයුමය.

මාතෘකා