කොටස් වෙළෙඳපොළ පහළට

 ඡායාරූපය:

කොටස් වෙළෙඳපොළ පහළට

ආසියානු රටවල් කිහිපයක කොටස් වෙළෙඳපොළ පහත වැටෙමින් පවතී. ඇමෙරිකානු කොටස් වෙළෙඳපොළේ කඩා වැටීම මීට හේතු වී ඇත. දකුණු කොරියානු කොටස් වෙළෙඳපොළ 0.9%කින් පහත වැටී ඇත අතර ඔස්ට්‍රේලියානු කොටස් වෙළෙඳපොළ 0.7%කින් පහත වැටී ඇත. ඇමෙරිකාව හා චීනය අතර පවතින ගැටුම් නිසා මෙලෙස කොටස් වෙළෙඳපොළ පහත වැටෙන බව ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය දක්වයි.

[රසිකා හේමමාලි]

මාතෘකා