ඉරාන හමුදාවට ඇමෙරිකානු සම්බාධක

 ඡායාරූපය:

ඉරාන හමුදාවට ඇමෙරිකානු සම්බාධක

යේමනය මූලික කොටගෙන ක්‍රියාත්මක වන හුති සටන්කරුවන්ට බැලස්ටික් මිසයිල සම්බන්ධ විශේෂඥ සහය ලබා දුන් බවට චෝදනා එල්ල වී ඇති ඉරාන විප්ලවීය හමුදාවට එරෙහිව සම්බාධක පැනවීමට ඇමෙරිකාව කටයුතු කර තිබේ.

සවුදි අරාබියේ පිහිටා ඇති ඛනිජ තෙල් නිධි සහ නගර ඉල්ලක කොට මිලයිල ප්‍රහාර එල්ල කිරීමේ ක්‍රියාවට ඉරාන ජාතිකයින් පස් දෙනෙකු සම්බන්ධ බවට තහවුරු වී ඇත.

මාතෘකා