එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයෙන් ඇමෙරිකාව ඉවතට

 ඡායාරූපය:

එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයෙන් ඇමෙරිකාව ඉවතට

එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලය "දේශපාලන පක්ෂග්‍රාහිත්වයේ අශූචි ගොඩක්" බව පවසමින් ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය ඉන් ඉවත්වන බව නිවේදනය කළේය.

"කුහක සහ ආත්ම ලාභය" වෙනුවෙන් ක්‍රියාකරන මානව හිමිකම් කවුන්සිලය "මානව හිමිකම් සමච්චලයට ලක්කරන" බව ද එක්සත් ජාතීන්ගේ ඇමෙරිකානු නියෝජිතවරියවන නිකී හේලි (Nikki Haley) සඳහන් කළාය. 2006 දී පිහිටුවා ගන්නා ලද එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලය පිහිටා තිබෙන්නේ ස්විට්සර්ලන්තයේ ජිනීවා නගරයේය. රටවල් 47 ක් එහි සාමාජිකත්වය හොබවති. මානව හිමිකම් සම්බන්ධයෙන් ගැටලු සහිත රටවලට එහි සාමාජිකත්වය දැරීමට අවස්ථාව සැලසීම පිළිබඳ එයට විවේචන එල්ල වී තිබේ. නමුත් ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ මෙම ස්ථාවරය, ලොව පුරා මානව හිමිකම් කඩවීම් නිරීක්ෂණය සම්බන්ධ කටයුතුවලට බලපෑමක් ඇතිකරනු ඇති බව මානව හිමිකම් ක්‍රියාකාරීහු පවසති.

මාතෘකා