ළමුන් දෙදහසක් මෙක්සිකෝ දෙමව්පියන්ගෙන් වෙන් කෙරේ

 ඡායාරූපය:

ළමුන් දෙදහසක් මෙක්සිකෝ දෙමව්පියන්ගෙන් වෙන් කෙරේ

ඇමෙරිකාව පසුගිය මැයි මාසයේදී හඳුන්වාදුන් 'සහන රහිත ආගමන ප්‍රතිපත්ති' හේතුවෙන් මෙක්සිකෝ - ඇමෙරිකා දේශසීමාවේදී දරුවන් දෙදහසකට පමණ තම පවුල් වලින් වෙන් වීමට සිදුව ඇත.

වැඩිහිටියන් 1940 දෙනෙකු දරුවන් 1995 දෙනෙකුගෙන් මෙලෙස වෙන් කිරීමට හේතු වී ඇත්තේ අප්‍රියෙල් 19 සහ මැයි 31 අතර කාළය තුළ ඔවුන් නියමිත ලේඛණ රහිතව ඇමෙරිකා දේශාසීමාව පසු කිරීම නිසා බව ඇමෙරිකානු රජය පවසයි.

මාතෘකා