ජෝර්දානයේ රජු අගමැතිට ඉල්ලා අස්වෙන ලෙස පවසයි

 ඡායාරූපය:

ජෝර්දානයේ රජු අගමැතිට ඉල්ලා අස්වෙන ලෙස පවසයි

භාණ්ඩ මිල වැඩි වීම සහ ආදායම් බදු ප්‍රතිසංස්කරණ ගැන මතුව ඇති දැඩි විරෝධතා හේතුවෙන් ජෝර්දාන් අගමැති හානි අල් මල්කි හට ඉල්ලා අස්වන ලෙස එරට අබ්දුල්ලා රජු පවසනු ඇති බවට වාර්තා වේ.

ජෝර්දානයේ අම්මාන් නුවරට රැස් වූ සිය ගණනක් ජෝර්දාන් ජනතාව පිට පිට සිව්වැනි දිනටත් විරෝධතාවල නිරත වෙති. 2016දී බලයට පත් වූ අගමැති අල් මල්කි හට, සරණාගත ප්‍රශ්න සහ කලාපයේ ගැටලු මධ්‍යයේ රටේ ආර්ථිකය නඟා සිටුවීමේ වගකීම පැවරිණ.

මාතෘකා