කාශ්මීරය උණුසුම් කළ තරුණයකුගේ මරණය

 ඡායාරූපය:

කාශ්මීරය උණුසුම් කළ තරුණයකුගේ මරණය

ඉන්දීය පාලනයේ පවතින කාශ්මිරයේ ශ්‍රි නගර් ප්‍රදේශයේ පැවති විරෝධතාවක් අතරතුරු පොලිසියට අයත් රථයක ගැටීමෙන් කාශ්මීර් තරුණයෙකු මරණයට පත් වීමෙන් ප්‍රදේශයේ නොසන්සුන් වාතාවරණයක් හට ගෙන ඇත.

පසුගිය මාසයක කාලය තුළ එලෙස ආරක්ෂක අංශ සතු වාහන වල ගැටී තරුණයන් මියගිය දෙවැනි අවස්ථාව මෙය බවත්, මෙය ඝාතනයක් බවත් උද්ඝෝෂකයන් ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය හමුවේ පවසා තිබේ.

මාතෘකා