ප්‍රහාර මාලාවකින් මරණ රැසක්

 ඡායාරූපය:

ප්‍රහාර මාලාවකින් මරණ රැසක්

වයඹදිග සිරියාවට ඊයේ (25 දා) එල්ල වු මරාගෙන මැරෙන බෝම්බ ප්‍රහාර මාලාවකින් ජීවිත රැසක් විනාශ විය. ස්වීඩා නගරයේ කාර්ය බහුල එළවළු වෙළෙඳපළක සිදුකළ මරාගෙන මැරෙන ප්‍රහාරයක් හේතුවෙන් 38 දෙනෙකු මියගොස් ඇති බව සිරියා සෞඛ්‍ය ප්‍රධානියා පවසයි. 2011 වර්ෂයේ සිට දිගින් දිගටම ත්‍රස්ත ප්‍රහාර එල්ල වූ නගරයක් ලෙස ස්වීඩා හැඳින්වේ.

මාතෘකා