වේල්ලක් කැඩී යාමෙන් සිය ගණනක් අතුරුදන්

 ඡායාරූපය:

වේල්ලක් කැඩී යාමෙන් සිය ගණනක් අතුරුදන්

ගිණිකොනදිග ලාඕසයේ වේල්ලක් කැඩීයාමෙන් පුද්ගලයන් සිය ගණනක් අතුරුදන්ව ඇති අතර මියගිය ගණන මේ වනතෙක් වාර්තා වී නොමැත. ජලවිදුලි බලාගාරයක් සහිත ජලාශයක වේල්ලක් මෙසේ කැඩීගොස් ඇත.

මේ වන විටත් ගම්මාන හයක දැඩි ගංවතුර තත්වයක් පවතියි. මෙම විනාශයෙන් 6600ක පමණ පිරිසක් අවතැන්ව ඇත. වේල්ල කැඩී යාමෙන් ඝන මීටර් බිලියන පහක ජල ප්‍රමාණයක් නිකුත්ව තිබේ. ඩොලර් බිලියන 1.2ක වියදමින් වියට්නාම් ආයතනයක මූලිකත්වයෙන් ඉදිකළ මෙම වේල්ල 2019 වර්ෂයේදී ඉදිකිරීම් අවසන් කිරිමට නියමිතව තිබුණි.

අවතැන් වූ පිරිස සඳහා වියළි ආහාර, පානීය ජලය මෙන්ම අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය කඩිනමින් ලබාදීම සඳහා පියවර ගෙන ඇති බව එරට අග්‍රාමාත්‍ය තොන්ග් ලූ සිසුලිත් සඳහන් කළේය. විපතට පත් පිරිස් බේරාගැනීම සඳහා ද විශේෂ මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක කර තිබේ.

මාතෘකා