දැඩි උණුසුම හේතුවෙන් 2020 ඔලිම්පික් අවිනිශ්චිතයි

 ඡායාරූපය:

දැඩි උණුසුම හේතුවෙන් 2020 ඔලිම්පික් අවිනිශ්චිතයි

මේ දිනවල බලපැවැත්වෙන අධික උෂ්ණත්වය හේතුවෙන් මියගිය පුද්ගලයන් ගණන ඊයේ (22දා) වනවිට 8ක් දක්වා ඉහළ නැඟ තිබේ. දෙදහසකට අධික පිරිසක් අධික උණුසුම නිසා රෝගීව ඇත. ජපානයේ බොහෝ ප්‍රදේශවල උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 35කට අධිකව වාර්තා වූ අතර ෆුකුෂිමාහි උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් 38.8ක අගයක් ගෙන තිබේ.

මෙම අධික උණුසුම 2020 වර්ෂයේ ජුලි-අගෝස්තු මාසවලදී මෙලෙසම බලපැවතුනොත් 2020 ඔලිම්පික් ක්‍රිඩා උළෙල ටෝකියෝ අගනුවර පැවැත්වීම ගැටලු සහගත වීමට ඉඩ ඇති බව මත පළ වෙමින් තිබේ.

මාතෘකා