මරියා කුණාටුව චීනය කළඹයි

 ඡායාරූපය:

මරියා කුණාටුව චීනය කළඹයි

චීනයේ නැගෙනහිර ප්‍රදේශයට බලපා ඇති මරියා සුළි කුණාටුව හේතුවෙන් එම ප්‍රදේශයට දැඩි බලපෑම් එල්ල වී තිබේ. මෙම සුළි කුණාටුවෙන් වැඩිම බලපෑම් එල්ල වී ඇත්තේ ෆුජියාන් පළාතටය.

නැගෙනහිර චීනයේ පාසල් ද වසා දමා තිබේ. සුළි කුණාටුවත් සමඟ මුහුදු රළ මීටර් 10 ක් පමණ ඉහළ ගොස් ඇති අතර වෙරළාසන්නයේ ඉදිකරමින් තිබූ අධිවේගී මාර්ගයක් ද විනාශ වී ඇත.

නැගෙනහිර චීනයේ දසදහසකට අධික පිරිසක් ආරක්ෂිත ස්ථාන කරා යොමු කිරීමට ද බලධාරීහු කටයුතු කළෝය. මරියා සුළි කුණාටුව තවදුරටත් වර්ධනය විය හැකි බවයි එරට කාලගුණ අංශ අනතුරු අඟවයි.

මාතෘකා