ට්‍රම්ප් සහ ඇන්ජෙලා අතර වචන සටනක්

 ඡායාරූපය:

ට්‍රම්ප් සහ ඇන්ජෙලා අතර වචන සටනක්

ඇමෙරිකානු ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් සහ ජර්මානු චාන්සලර් ඇන්ජෙලා මර්කල් අතර නැවත වාචික සටනක් ඇති වී තිබේ. මීට හේතු වී ඇත්තේ ඇමෙරිකානු ජනාධිපතිවරයා, ජර්මනිය සම්පූර්ණයෙන් රුසියාව විසින් පාලනය කරන බවට පවසා තිබීමයි. ජර්මනිය කෙරෙහි රුසියානු බලපෑම් සහ ජර්මනිය යුධ වියදම් ඉහළ දැමීම ට්‍රම්ප් විරෝධයට හේතු වී තිබේ. මෙම ප්‍රකාශය සිදු කර ඇත්තේ නේටෝ සමුළුවට ප්‍රථමයෙන්ය.

මෙම ප්‍රකාශයට පිළිතුරු දී ඇති ඇන්ජෙලා මර්කල්, ජර්මනිය ස්වාධීන රාජ්‍යයක් බවත් නේටෝ සඳහා ඔවුන්ගේ දායකත්වය ඉහළ බවත් දැඩිව ප්‍රකාශ කර ඇත.

මාතෘකා