ප්‍රංශය : බන්ධනාගාර නියාමක වර්ජනයක්

 ඡායාරූපය:

ප්‍රංශය : බන්ධනාගාර නියාමක වර්ජනයක්

ප්‍රංශයේ සිරකරුවන් විසින් බන්ධනාගාර නිලධාරීන්ට පහරදීමේ සිද්ධියක් හේතු කරගෙන වැඩ වර්ජන මාලාවක් එරට වර්ධනය වෙමින් තිබේ.

තම ආරක්ෂාව හා වැටුප් වැඩිවීම පිලිබඳ ප්‍රංශ ආණ්ඩුව යහපත් ප්‍රතිචාරයක් නොදක්වන්නේ නම් පුර්ණ වැඩවර්ජනයකට යොමුවන බවට බන්ධනාගාර වෘත්තීය සමිති අනතුරු අඟවා තිබේ.

මේ අතර පසුගිය දා ප්‍රංශ අධිකරණ ඇමති නිකොල බෙලෝවුට් අර්බුදය අවසන් කිරීමට වෘත්තීය සමිති නායකයින් හමුවුව ද එය අසාර්ථක වුයේ වෘත්තීය සමිති වැඩවර්ජන අවසන් කිරීමට ආන්ඩුවේ යෝජනා ප්රතික්ෂේප කිරීම හේතුවෙනි.

මාතෘකා