ලූතර් කිංගේ දරුවන් ට්‍රම්ප්ව හෙළා දකී

 ඡායාරූපය:

ලූතර් කිංගේ දරුවන් ට්‍රම්ප්ව හෙළා දකී

අප්‍රිකානු රටවල් 'අසූචි වළවල්' ලෙස දක්වමින් අපහාස කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඇමෙරිකානු ජනාධිපති ඩොලන්ඩ් ට්‍රම්ප්ට විරෝධය දැක්වීමට මාටින් ලූතර් කිංගේ දරුවන් කටයුතු කර තිබේ.

ඒ සඳුදා (15) පැවති 'මාටින් ලූතර් කිං' දිනයේ සැමරුම් අතරතුරදීය.