සතියට 1500ක්, බංග්ලාදේශයෙන් රෝහින්ග්යාවට

 ඡායාරූපය:

සතියට 1500ක්, බංග්ලාදේශයෙන් රෝහින්ග්යාවට

පසුගිය වසරේ පැවති ගැටුම්කාරී වාතාවරණය අතරතුර රෝහීන්ග්යාවෙන් බංග්ලාදේශයට පළා ආ සරණාගතයන් සතියකට 1500 බැගින් ගෙන්වා ගැනීම සඳහා මියන්මාරය කැමැත්ත පළ කර ඇති බව බංග්ලාදේශය පවසයි. 

පසුගිය අගෝස්තු මාසයේදී රෙකිනා පළාතේ ඇති වූ ගැටුම් හේතුවෙන් 650 000කට අධික රෝහීන්ග්යා වැසියන් අසල්වැසි බංග්ලාදේශයට පළා ආ අතර ඉන් 156 000ක පිරිසක් දෙවසරක් තුළ නැවත් ගෙන්වා ගැනීම සඳහා මෙම ගිවිසුමට අනුව මියන්මාර් බලධාරීන් කැමැත්ත පළ කර ඇත. 

මෙම ගිවිසුම සම්බන්ධයෙන් අදහස් දැක්වූ ඇම්නෙස්ටි ජාත්‍යන්තර සංවිධානය, මෙලෙස නැවත් මියන්මාරයට යැවෙන පුද්ගලයන්ගේ ආරක්ෂාව තහවුරු වන්නේද යන්න සැක සහිත බවත්, එලෙස නැවත් යාමට අකමැති පිරිසට බල කිරීමක් සිදු නොකරනු ඇති බවට බලපොරොත්තුවන බව පවසා ඇත.

මාතෘකා