ප්‍රංශ ජනපතිගේ උණුසුම් ආදරය

 ඡායාරූපය:

ප්‍රංශ ජනපතිගේ උණුසුම් ආදරය

ප්‍රංශයේ වර්තමානයේ පළමු කාන්තාව වන බ්‍රිගටි මැක්රෝන් තම නව චරිතාපදානයට ඔවුන්ගේ ආදරය සම්බන්ධ උණුසුම් තොරතුරු හෙළිදරව් කර තිබේ. ප්‍රංශ ජනාධිපතිවරයාට පසුගිය මාසය වන විට හතළිස් වැනි විය සම්පූර්ණ වුූ අතර පාසල් සමයේදී ඔහු ඇයට පෙම් කළ ආකාරය පිළිබඳ තොරතුරු මෙම කෘතියට ඇතුළත්ව තිබේ.

ඔහු යන්තමින් ගැටවරයෙකු වශයෙන් සිටියදීම තමන්ට පෙම් කළ බවත් ඒ කාලයේ තමන් ඔහුගේ නාට්‍ය ගුරුතුමියව සිටි විවාහක කාන්තාවක බවත් ඇය ප්‍රකාශ කර තිබේ. ඒමියන්ස්හිෙ ප්‍රොවිඩන්ස් උසස් පාසලේ ඉගෙනුම ලබමින් සිටි සමයේ නාට්‍ය පුහුණුවීමක් අතරතුර මෙලෙස ඔහු තමන් හා පෙමින් වෙළුණු බව ඇය ප්‍රකාශ කර ඇත. එම කාලයේදීම ඇය මැක්‍රොන් විසින් තමන්ගේ මාපියන්ට හඳුන්වා දී ඇති අතර ඔවුන් එම සම්බන්ධතාව තරයේ ප්‍රතික්ෂේප කර තිබේ. එලෙස ඇය ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට ඉවහල් වී තිබුණේ ඔහුට වඩා අවුරුදු 24කින් ඇය වැඩිමහලු තැනැත්තියක් වීම නිසාය.