ප්‍රංශ ජනපතිත් සේද මාවතට

 ඡායාරූපය:

ප්‍රංශ ජනපතිත් සේද මාවතට

ප්‍රංශ ජනාධිපති එමානුවෙල් මැක්රෝන් චීනයේ නිල සංචාරයක් සඳහා පසුගිය 8 වෙනිදා චීනය බලා පිටත් වූ අතර සංචාරය අතරතුර එක්සත් ජනපදය පැරිස් ගිවිසුමෙන් ඉවත් වීමට ගත් තීරණය නැවැත්වීමට මැක්රෝන් යුරෝපය හා චීනය වෙත ආරාධනා කළේය. 


එමෙන්ම ප්‍රංශ ජනාධිපතිවරයා පුරාණ සේද මාවතේ ආරම්භක ස්ථානය වන ෂියෑන් නුවර සංචාරය කිරීමේදී චීන-ප්‍රංශ සබඳතා පිළිබඳ ප්‍රධාන දේශනයද පැවැත්වීය.


"අනාගතයේදී ප්‍රංශයට යුරෝපය සහ චීනය අවශ්‍යයි" යනුවෙන් මැක්රොන් මෙහිදී කීවේය. තමන් අවම වශයෙන් වසරකට වරක් චීනය වෙත සංචාරය කරන බවද තවදුරටත් ඔහු සඳහන්  කළේය.  චීන ජනාධිපති ෂී ජින්පින්ගේ දැවැන්ත නව සේද මාවත් ව්‍යාපෘතිය සියැසින් දැක බලාගැනීම සඳහා මැක්රෝන් විසින් මේ නිල සංචාරය අරඹන ලද්දේ එය ආසියාව සහ යුරෝපය මුහුදු මාර්ග ඔස්සේ සම්බන්ධ කිරීමේ නව වැඩපිළිවෙලක් වන බැවිනි.