විරෝධතා හමුවේ ඉන්ධන මිල ඉහළ දැමීම නවතයි

 ඡායාරූපය:

විරෝධතා හමුවේ ඉන්ධන මිල ඉහළ දැමීම නවතයි

'කහ බැනියම්' විරෝධතාකරුවන් සති අන්තයේ දැක් වූ ගැටුම්කාරි විරෝධතා හමුවේ ඉන්ධන මිල ඉහළ දැමීම නැවැත්වීමට ප්‍රංශ රජය තීරණය කර ඇත.

එළැඹෙන ජනවාරි 1 වැනිදා සිට ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර තිබූ ඉන්ධන මිල ඉහළ දැමීම අත්හිටුවීමේ නිවේදනය ප්‍රංශ අග්‍රාමාත්‍යවරයා විසින් නිවේදනය කිරීමට නියමිත බව එරට රූපවාහිනී ආයතනය පවසයි.

දේශපාලකයන් ඉක්මනින්ම විරෝධතා සංවිධායකයන්

මුණ ගැසී සාකච්ඡා කළ යුතු බව ප්‍රංශ ජනාධිපති එමානුඑල් මැක්‍රෝන් පවසා තිබිණි. ඒ අනුව ඊයේ (4) දිනයේ අගමැතිවරයා සහ විරෝධතා කණ්ඩායම් දෙකක නායකයන් අතර හමුවක් සැලසුම් කර තිබූ නමුත්, එම සාකච්ඡාවලින් ඉවත් වීමට විරෝධතා කණ්ඩායම් නායකයෝ කටයුතු කළහ.

මාතෘකා