ට්‍රක් අනතුරින් දැඩි හානි

 ඡායාරූපය:

ට්‍රක් අනතුරින් දැඩි හානි

උතුරු ඉතාලියේ බොලොග්නා ගුවන් තොටුපළ ආසන්නයේ මහාමාර්ගයක සිදු වූ ට්‍රක් රථ අනතුරෙන් තුවාල ලැබූ ගණන හැටකට අධික බව වාර්තා වේ. එම අනතුරෙන් දෙදෙනෙකු මිය ගොස් තිබේ.

වාහන ප්‍රවාහනය සඳහා භාවිත කරන ට්‍රක් රථයක් සහ ඇවිලෙනසුලු ද්‍රව්‍ය ප්‍රවාහනය කරන ටෑන්කර් රථයක් එකිනෙක ගැටීමෙන් අනතුරුව ඇති වී ක්ෂණික ගින්න හේතුවෙන් දැඩි හානි සිදු වී ඇත.අනතුර හේතුවෙන් පාලමේ කොටසක් විනාශ වී ඇත.

මාතෘකා