වෙනිසියුලා දේශ සීමාව වසා දැමේ

 ඡායාරූපය:

වෙනිසියුලා දේශ සීමාව වසා දැමේ

වෙනිසියුලා දේශ සීමාව වසා දැමීමට බ්‍රසීලය තීරණය කර ඇත. දේශපාලන හා ආර්ථික අර්බුධ හේතුවෙන් බ්‍රසීලයට පැමිණෙන වෙනිසියුලා ජාතිකයන් නිසා ගැටලු රැසක් හටගෙන තිබේ.

එම ගැටලු සමථයකට පත් කිරීම සඳහා තීරණයට එළඹි බව බ්‍රසීල බලධාරීහු සඳහන් කරති. කෙසේ වෙතත් බ්‍රසීල ජාතිකයන්ට සහ වෙනිසියුලා නොවන පුරවැසියන්ට දේශ සීමාව හරහා පැමිණිය හැකි බවට මාධ්‍ය වාර්තා පළ වී තිබේ.

මාතෘකා