නීතිවිරෝධී ඉන්දීය සංක්‍රමණිකයන් බ්‍රිතාන්‍යයෙන් කඩිනමින් පිටුවහල්

 ඡායාරූපය:

නීතිවිරෝධී ඉන්දීය සංක්‍රමණිකයන් බ්‍රිතාන්‍යයෙන් කඩිනමින් පිටුවහල්

නීතිවිරෝධී ලෙස බ්‍රිතාන්‍යයේ රැඳී සිටින ඉන්දියානු සංක්‍රමණිකයන් අත්අඩංගුවට ගෙන මාසයක් ඇතුළත පිටුවහල් කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගැනීම සඳහා ද්විපාර්විශ්ක අවබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීමට නියමිත බව වාර්තා වේ. 


ඉන්දියානු අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදි මේ වසරේ මාර්තු මාසයේදී බ්‍රිතාන්‍යයේ සංචාරය කිරීමට නියමිත අතර එම සංචාරයට පෙර මේ සඳහා වන ගිවිසුම අත්සන් කිරීම දෙපාර්ශ්වයේ සැලසුම වී ඇත. ඉන්දියානු බලධාරීන්ට අනුව එලෙස සීමාව ඉක්මවා බ්‍රිතාන්‍යයේ රැඳී සිටින ඉන්දියානු සංක්‍රමණිකයන් සංඛ්‍යාව 2000 පමණ වන නමුත්, බ්‍රිතාන්‍යය පවසන්නේ එම සංඛ්‍යාව දහස් ගණනක් බවයි.

මාතෘකා