පදෙන් පදේ

 ඡායාරූපය:

පදෙන් පදේ

[ජේ. බී. දිසානායක]

රාජ්‍ය සම්මාන

දේශයේ අභිවෘද්ධිය උදෙසා අත්‍යුදාර සේවයක් ඉටු කරන දේශීය මෙන් ම විදේශීය විද්වතුන් කලාකරුවන් හා වික්‍රමාන්විත පුද්ගලයන් අගය කරනු වස් රජය විසින් පිරිනැමෙන සම්මාන රාශියකි. මින් බහුතරයක් පිරිනැමෙන්නේ ජනාධිපතිතුමා විසිනි.

ජනාධිපතිතුමා විසින් පිරිනැමෙන ජාතික සම්මාන එකොළොසකි. මින් සම්මාන දෙකක් පිරිනැමෙන්නේ ශ්‍රී ලාංකිකයන් නොවන විශිෂ්ටයන් උදෙසා ය. මේ සම්මාන මෙසේ නම් කොට ඇත.

දේශමාන්‍ය

මෙය ජනාධිපතිතුමා විසින් පිරිනමනු ලබන විශිෂ්ටතම සම්මානය යි. 'දේශය විසින් බුහුමන් කළ යුතු' යන අර්ථය එහි ගැබ් වේ.

දේශබන්ධු

'බන්ධු' යනු ඤාතියා යි. දේශය කෙරේ දක්වන බන්ධුත්වය නිසා පිරිනැමෙන සම්මානයකි.

විද්‍යා ජෝති

විද්‍යාව හා තාක්ෂණය යන විෂය ක්ෂේත්‍රයෙහි සිදු කරන ලද විශිෂ්ට සේවය වෙනුවෙන් පිරිනැමෙන සම්මානයකි. 'ජෝති' යනු ආලෝකය යි. විද්‍යාවට නව ආලෝකයක් ගෙන දුන් හෙයින් ඒ නම යෙදේ.

කලා කීර්ති

කාව්‍ය සාහිත්‍ය නාට්‍ය නර්තන හා සිනමා ආදි කලා ක්ෂේත්‍රයන්හි සිදු කරන ලද විශිෂ්ට සේවය වෙනුවෙන් පිරිනැමෙන සම්මානයකි. 'කලාවට කීර්තියක්' ගෙන දුන් හෙයින් ඒ නම යෙදේ.

ශ්‍රී ලංකා ශිඛාමණී

සාමාන්‍ය ස්වභාවයකින් යුත් විශිෂ්ට සේවය උදෙසා පිරිනැමෙන සම්මානයකි. 'ශිඛාමණී' යනු

'ඔටුන්නක ඇති මුදුන් මැණික' හෙවත් 'සිළුමිණ' යි.

විද්‍යානිධි

මෙය ද විද්‍යාව හා තාක්ෂණය යන ක්ෂේත්‍රවල සිදු කළ ජයග්‍රහණ අගේ කරනු වස් පිරිනැමෙන සම්මානයකි. 'නිධි' යනු වටිනා ධනස්කන්ධයක් හඟවන පදයකි.

කලාශූරී

කාව්‍ය සාහිත්‍ය නාට්‍ය නර්තන හා සිනමා ආදි කලා ක්ෂේත්‍රයන්හි සිදු කරන ලද විශිෂ්ට සේවය වෙනුවෙන් පිරිනැමෙන සම්මානයකි.

ශ්‍රි ලංකා තිලක

සාමාන්‍ය ස්වභාවයකින් යුත් විශිෂ්ට සේවය උදෙසා පිරිනැමෙන සම්මානයකි. 'තිලක' යනු මුදුන්මල්කඩකි. එය අලංකාරය සඳහා හෝ වස් දොස් නිවාරණය සඳහා හෝ නළලෙහි මැද පිහිටුවනු ලබන සලකුණ යි.

වීර ප්‍රතාප

මෙය නිර්භීත ක්‍රියාකාරකම් උදෙසා පිරිනැමෙන සම්මානයකි. බොහෝ විට සිය ජීවිතය පවා පරදුවට තබා සිදු කළ අමරණීය සේවයක් අගය කරනු වස් පිරිනැමෙන්නකි.

ශ්‍රී ලංකා රත්න

ශ්‍රී ලාංකිකයන් නොවන විශිෂ්ටයන් උදෙසා පිරිනැමෙන සම්මාන දෙකින් පළමුවැන්න 'ශ්‍රී ලංකා රන්ජන' නම් වේ.

ශ්‍රී ලංකා රන්ජන

මෙය ශ්‍රී ලාංකිකයන් නොවන විශිෂ්ටයන් වෙනුවෙන් පිරිනැමෙන දෙවෙනි උසස් ම සම්මානය යි.

සාහිත්‍යරත්න

ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් ම පිරිනමනු ලබන තවත් සම්මානයක් 'සාහිත්‍යරත්න' යන නමින් හැඳින්වේ. එය පිරිනැමෙන්නේ සංස්කෘතික කටයුතු භාර අමාත්‍යාංශයට අයත් සාහිත්‍ය මණ්ඩලය විසිනි. ජීවිතයේ එක් වරක් පමණක් පිරිනැමෙන මේ සම්මානය සාහිත්‍යයේ ප්‍රගතිය උදෙසා ජීවිතය පුරා කළ සේවය අගය කරනු පිණිස පිරිනැමෙන්නකි.

මාතෘකා