අත් පොළොසන, අත් බේත් හා අත් මාරු පදය

 ඡායාරූපය:

අත් පොළොසන, අත් බේත් හා අත් මාරු පදය

'අත්' යන පදය පළමු පදය වශයෙන් යෙදී සැදුණු තවත් සමාස නාම පද කිහිපයක් මෙහි දැක්වේ:

අත් පොළසන - දෑත් එක් කොට ගැසීමෙන් නාදයක් නැගීම 'අත් පොළසන' යි. ඊට ම 'අත් පොළොසන් නාදය' යන වහරත් යෙදේ.

අත් පෝරුව - කුඹුරක මඩ සමතලා කරනු පිණිස යොදා ගන්නා ලෑල්ල 'අත් පෝරුව' යි. එහි දිග මිටක් ද ඇත.

අත් බන්දිය - නැට්ටුවන් අතේ බාහුවෙහි උඩ කොටසෙහි පලඳින වළලු විශේෂය 'අත් බන්දිය' යි.

අත් බඹරය - කුඩා දරුවන් විනෝද වීම පිණිස නූලක් ඇදීමෙන් කරකවන ක්‍රීඩා භාණ්ඩය 'අත් බඹරය' යි. එය හොඳින් කැරකෙන්නේ සම බිමක යි. අතින් කඩා ගත හැකි තරම් පහළින් පිහිටා ඇති බඹරය ද 'අත් බඹරය' නමින් හැඳින්වේ.

අත් බලිය - මැටි පිඬක් අතින් ගෙන ආතුරයාටද අත ගස්වමින් පැවැත්වෙන බලි යාගය 'අත් බලිය' යි.

අත් බාල්දිය - අතින් එල්ලා ගෙන යා හැකි කුඩා බාල්දි විශේෂය 'අත් බාල්දිය' නමි.

අත් බෑගය - ගමන් බිමන් යෑමෙහි දී කාන්තාවන් අතින් ගෙන යන පසුම්බි විශේෂය 'අත් බෑගය' නමි. හදිසියක දී කාන්තාවකට අවශ්‍ය හැම දෙයක් ම පාහේ මෙහි ඇතැයි කියනු ලැබේ.

අත් බුරුමය - ලීයක් සිදුරු කිරීම පිණිස භාවිත කරන කුඩා උපකරණයක් 'අත් බුරුමය' නමින් හැඳින්වේ.

අත් බුරුසුව - ඇඟිලිවල නිය පොතු පිරිසිදු කිරීම පිණිස යොදා ගන්නා බුරුසු විශේෂය 'අත් බුරුසුව' නමි.

අත් බේත් - හදිසි අසනීපයක දී වෛද්‍ය උපදේශ නැතිව යොදා ගන්නා බෙහෙත් වර්ග 'අත් බේත්' ය. ඕනෑ ම ගැමියෙක් මෙවැනි අත් බේතක් දෙකක් දන සිටී.

අත් බෝම්බය - වැඩි වශයෙන් ම ත්‍රස්තවාදීන් විසින් අතින් විරුද්ධ පක්ෂය වෙත දමා ගසන බෝම්බය 'අත් බෝම්බය' නමි.

අත් බෝලය - නගුලක් අල්ලා ගෙන යෑම පිණිස එහි උඩු කෙළවරේ බෝලයක් මෙන් ඇති කොටස 'අත් බෝලය' යි.

අත් මන්ද - සතුන් අල්ලා ගැනීම පිණිස අතින් ගසන මන්ද හෝ මද්ද 'අත් මන්ද' යි.

අත් මල - ශාන්ති කර්මවල දී ආතුරයාට ආ වැඩීම පිණිස යකැදුරා විසින් භාවිත කරනු ලබන ගොක් කොළ මිට 'අත් මල' යි.

අත් මාංචු - වරදකරුවන් පැන යනු වළක්වනු පිණිස ඔවුන්ගේ දෑත් එක් කොට දමන විලංගුව 'අත් මාංචුව' යි.

අත් මාරු පදය - අත් දෙක මාරු කරමින් ගසන බෙර පදය හෝ රබන් පදය 'අත් මාරු පදය' නම් වේ. මෙය වාදකයාගේ දක්ෂකම හුවා දක්වන පියවරකි.

අත් මැසිම - රෝදය අතින් කරකවමින් ඇඳුම් මහන මැසිම 'අත් මැසිම' යි.

අත් මිටිය - තනි අතින් පාවිච්චි කරන කුඩා මිටිය' අත් මිටිය' යි.

අත් මිණිය - අතින් ගෙන යමින් හඬවන කුඩා මිණි ගෙඩිය 'අත් මිණිය' යි.

අත් මීය - දිගාමඩුලු දනව්වේ ගැමියෝ තමා විසින් ම සකස් කරන ලද බෙනයක බඳිනු ලබන මීවදය 'අත් මීය' යනුවෙන් හඳුන්වති.

අත් මුගුර - හදිසි අවස්ථාවක දී පහර දීම පිණිස අතේ ගෙන යන පොල්ල 'අත් මුගුර' යි.

අත් මුදල - යමක් මිල දී ගැනීමෙහි දී ඒ අවස්ථාවෙහි දී ම ගෙවන මුදල 'අත් මුදල' යි. මීට 'අත් පිට මුදල' යන වහරත් යෙදේ.

අත් මෙහෙවර - අතින් කරන මෙහෙවර 'අත් මෙහෙවර' ය.

අත් මේස් - අතෙහි පලඳින වැසුම් විශේෂය 'අත් මේස්' ය.

අත් යොත - ඔරුවක කුඹ ගහේ මුදුනෙහි සිට ඔරුවේ කෙළවර දක්වා බඳිනු ලබන කඹය 'අත් යොත' යි.

මහාචාර්ය [ජේ. බී. දිසානායක]

මාතෘකා