කොරෝනා මර්දනයට රෝහල් 12ක් සීරුවෙන්

 ඡායාරූපය:

කොරෝනා මර්දනයට රෝහල් 12ක් සීරුවෙන්

කොරෝනා වෛරසය මර්දනයට සහ එයට මුහුණ දීම සඳහා සියලු පළාත් ආවරණය වන පරිදි ප්‍රධාන රෝහල් 12ක් මේ වන විට සූදානම් කර ඇති බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසයි.

ඒ අනුව ජාතික බෝ වන රෝග විද්‍යායාතනය හෙවත් අයිඩීඑච්, උතුරු කොළඹ, ගම්පහ, රත්නපුර, බදුල්ල, මීගමුව, මහනුවර, අනුරාධපුර, යාපනය, කුරුණෑගල, මඩකළපුව, කරාපිටිය යන රෝහල් 12 මෙලෙස සූදානම් කර ඇති බව ඊයේ (28) නිකුත් කළ නිවේදනයකින් සෞඛ්‍ය සේවා අමාත්‍යාංශය පැවසීය.

මීට අමතරව කොරෝනා වෛරසය වැළඳීමෙන් ආරක්ෂා වීම සඳහා ගත යුතු පියවර පිළිබඳව විස්තර පත්‍රිකාවක් පාසල් වෙත යොමු කිරීමට ලබා දෙන ලෙස අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබේ.

News Order: 
2
මාතෘකා