මොරගහකන්ද ජල කාන්දුව අවසන්

 ඡායාරූපය:

මොරගහකන්ද ජල කාන්දුව අවසන්

මොරගහකන්ද ජලාශයේ දින ගණනක් පුරා පැවති ජල කාන්දුව සම්පූර්ණයෙන්ම වැළැක්වීමට කටයුතු කළ බව ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ ඩී.බී. විජේරත්න මහතා තහවුරු කරයි. ජලාශ භාර කොන්ත්‍රාත් සමාගම වන චීනයේ සිනෝ හයිඩ්‍රෝ සමාගමේ ඉංජිනේරුවන් විසින් අදාළ ගැටලුව හඳුනාගෙන ඊට පිළියම් යොදා තිබේ.

මුහුදු මට්ටමේ සිට අඩි 185ක ජල මට්ටමක් දරාගෙන සිටි ජලාශ බැම්මේ ඉහළ සිට මීටරයකට පහළින් ජල කාන්දුවක් ඇති බවට වාර්තා වූ අතර ජලාශ බැමි තුළින් කුඩා ජල කාන්දු ඇති වීම සාමාන්‍ය තත්ත්වයක් වන බවත් කෙසේ වෙතත් එය සම්පුර්ණයෙන්ම මේ වන විට නවතා ඇති බවත් හෙතෙම කියා සිටියේය.

අවස්ථා ගණනාවකදී ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය මෙන්ම භූවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවද එක්ව ජල කාන්දුව සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ පැවැත්වූ අතර අනතුරුව ජලාශ බැම්මේ ඉහළ කොටසින් විද, අධිපීඩනයක් යටතේ කොන්ක්‍රීට් යොදා ජල කාන්දුව වැළැක්වූ බව මොරගහකන්ද ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂවරයා වැඩිදුරටත් කියා සිටියේය.

[ඉන්දික අරුණ කුමාර] [කාංචන කුමාර ආරියදාස]

News Order: 
4
මාතෘකා