කාන්තාවන්ට එරෙහි හිංසනය පරම්පරා තුනකට බලපානවා

 ඡායාරූපය:

කාන්තාවන්ට එරෙහි හිංසනය පරම්පරා තුනකට බලපානවා

- හිටපු ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු ශිරානි තිලකවර්ධන

කාන්තාවන්ට එරෙහි හිංසනය පරම්පරා තුනකට බලපාන බව විනිසුරු ශිරානි තිලකවර්ධන මහත්මිය කාන්තාවන්ට එරෙහි හිංසනය තුරන් කිරීමේ ජාත්‍යන්තර දිනය වෙනුවෙන් පැවති වැඩසටහනේදී ප්‍රකාශ කළාය.

දෙමව්පියන්, වින්දිතයා සහ වින්දිතයාගේ දරුවන් යන අය සියල්ලන්ටම හිංසනයෙන් බලපෑම් ඇති වන බවත් තාක්ෂණික දියුණුවත් සමඟ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය මත පදනම් වූ ප්‍රචණ්ඩත්වය පැතිරෙන අතර එම තර්ජනයට එරෙහිව සටන් කිරීම සඳහා උපායමාර්ගිකව කටයුතු කළ යුතු බවත් විනිසුරුවරිය එහිදී අවධාරණය කළාය.

ස්ත්‍රී හෝ පුරුෂ සමාජභාවය මත පදනම් වූ ප්‍රචණ්ඩත්වයෙන් කාන්තාවන් ආරක්ෂා කරගැනීමට අවධානය යොමු කර තිබෙන්නේ ඒ සඳහා අවශ්‍ය නීති සම්පාදනය මගින් සහ හිංසාවට ලක්වූවන්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමෙන් බව යුරෝපා සංගමයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති ඩෙනිස් ශයිබි මහතා එහිදී පැවසීය.

යුරෝපා සංගමය සහ ඒෂියා පදනම එක්ව කාන්තාවන්ට එරෙහි හිංසනය තුරන් කිරීමේ ජාත්‍යන්තර දිනය සැමරීම සඳහා "ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය මත පදනම් වූ හිංසනය සහ කාන්තාවන්ට යුක්තිය ඉටු කරගැනීම සඳහා ඇති ප්‍රවේශයන්" යන මැයෙන් කමිටු සාකච්ඡාවක් පැවැත්වුණු අතර එහිදී මෙම කරුණු සාකච්ඡාවට ගැනිණි.

[ශිවන්ති ප්‍රනාන්දු]

News Order: 
7
මාතෘකා