ඩ්‍රෝන තාක්ෂණයෙන් ඩෙංගු මැඩලීමට ආතර් සී. ක්ලාක් ආයතනයෙන් මෙහෙයුමක්

 ඡායාරූපය:

ඩ්‍රෝන තාක්ෂණයෙන් ඩෙංගු මැඩලීමට ආතර් සී. ක්ලාක් ආයතනයෙන් මෙහෙයුමක්

ඩ්‍රෝන තාක්ෂණ ක්‍රමවේදය ඔස්සේ ඩෙංගු වසංගතය මැඩලීම සඳහා ප්‍රමුඛත්වය ගෙන කටයුතු කිරීමට නවීන තාක්ෂණය පිළිබඳ ආතර් සී. ක්ලාක් ආයතනය සූදානම් බව තාක්ෂණ හා නවෝත්පාදන රාජ්‍ය අමාත්‍ය තිලංග සුමතිපාල මහතා එම ආයතනයේ ඉදිරි කටයුතු පිළිබඳ සොයා බැලීමේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවකට එක්වෙමින් ප්‍රකාශ කළේය.

නවීන තාක්ෂණය පිළිබඳ ආතර් සී. ක්ලාක් ආයතනයේ පර්යේෂණ විද්‍යාඥයින් ඩ්‍රෝන තාක්ෂණය පිළිබඳව විශාල මහන්සියකින් සහ උනන්දුවකින් පර්යේෂණ කටයුතු කර තිබෙන අතර මේ පිළිබඳව අවධානය යොමු කළ තමන් ඩෙංගු වසංගතය මැඩලීමට ඩ්‍රෝන තාක්ෂණ ක්‍රමවේදය යොදා ගැනීම පිළිබඳව යෝජනා ඉදිරිපත් කළ බවත් ඒ සඳහා ඔවුන්ට ශක්‍යතාව ඇති බැවින් එයට ප්‍රමුඛත්වය ගෙන කටයුතු කිරීමට එකඟතාව පළ කර ඇති බවත් අමාත්‍යවරයා එහිදී කියා සිටියේය.

ඩෙංගු වසංගතය වැනි තත්ත්වයක් පාලනයට ඉහළින් ගොස් නිරීක්ෂණය කිරීම වැදගත් වන අතර එහිදී පාසල්, රාජ්‍ය ආයතන, විශාල ගොඩනැගිලි, හිස් ඉඩම් ආදිය තුළ ජලය එකතු වන ආකාරය පිළිබඳ නිරීක්ෂයට, ඡායාරූප වාර්තා ගැනීමට, මෙන්ම එය පාලනයට අදාළ නිශ්චිත ස්ථානවලට බෙහෙත් වැනි දේ ඉසීම හෝ ධූමායනය ආදී පිළියම් යෙදීමටත් හැකි වන බව පැවසූ අමාත්‍යවරයා මේ පිළිබඳව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සමඟ සාකච්ඡා කර ඉක්මනින්ම අවශ්‍ය තාක්ෂණය ක්‍රමවේද නිර්මාණයට කටයුතු කරන බවත් මෙහිදී හෙතෙම වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේය.

[නිර්මාණි බණ්ඩාරනායක]

News Order: 
6
මාතෘකා