මාස 11ට අලි මරණ 277ක්

 ඡායාරූපය:

මාස 11ට අලි මරණ 277ක්

මෙම වර්ෂයේ මුල් මාස 11 තුළදී අලි - ඇතුන් 277 දෙනෙකු විවිධ හේතූන් මත මියගොස් ඇති බව ඊයේ (06) ‘රැස’ කළ විමසීමකදී වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් චන්දන සූරියබණ්ඩාර මහතා පැවසීය.

අලි - ඇත් මරණ සඳහා බලපෑ හේතු අතර වැඩිම මරණ සංඛ්‍යාවක් සිදු වී ඇත්තේ හක්ක පටස් හේතුවෙන් වන අතර එම මරණ ප්‍රමාණය 54ක් වේ. එයට අමතරව ගිනි අවි හේතුවෙන් මරණ 39ක්, විදුලි සැර වැදීම හේතුවෙන් මරණ 31ක්, වසදීම හේතුවෙන් එක් මරණයක් සහ දුම්රිය අනතුරු හේතුවෙන් මරණ 15ක් සිදු වී තිබේ.

මීට අමතරව හඳුනා නොගත් හේතු මත මරණ 39ක්ද, ස්වභාවික හේතු මත මරණ 29ක්ද, වෙනත් අනතුරු හේතුවෙන් මරණ 20ක් සහ වෙනත් හේතු මත මරණ 49ක් සිදු වී තිබේ.

[දිනුක මලින්ද හේරත්]

 

මාතෘකා