ෙගවුණු වසර දෙෙක්දී බිම්බෝම්බ දොළොස්දහස් පන්සියයක් ඉවතට

 ඡායාරූපය:

ෙගවුණු වසර දෙෙක්දී බිම්බෝම්බ දොළොස්දහස් පන්සියයක් ඉවතට

උතුරේ බිම්බෝම්බ ඉවත් කරන කණ්ඩායම් විසින් පසුගිය වසර දෙක තුළදී කිළිනොච්චිය හා මුලතිව් පළාත්වලින් විශාල ප්‍රමාණයේ බිම්බෝම්බ දොළොස්දහස් හාරසියපනස්දෙකක් ඉවත් කර ඇත.

කිළිනොච්චිය දිසාපති කාර්යාලයේ පැවති සාකච්ඡාවකදී උතුරේ බිම්බෝම්බ ඉවත් කිරීමේ කටයුතුවල නිරතව සිටින දේශීය හා විදේශීය සංවිධානවල නියෝජිතයින් කියා සිටියේ ‘ජොනී බට්ටන්’ නමැති බෝම්බ විශාල ප්‍රමාණයක් ඉවත් කර ඇති බවයි.

2016 නොවැම්බර් මස 15 වැනිදා සිට 2018 නොවැම්බර් මස 15 වැනිදා දක්වා කාලයේදී තමන් සේවය කරන සංවිධානවලට ඇති මූල්‍ය හා භෞතික සම්පත් යෙදවීමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස කිළිනොච්චිය හා මුලතිව් ප්‍රදේශවල වර්ග මීටර් හයලක්ෂ හැටහත්දහස් අසූනවයක භූමි ප්‍රමාණයක් බිම්බෝම්බවලින් නිදහස් කිරීමට හැකි වූ බව එම සංවිධාන පවසයි.

[රසුල දිල්හාර ගමගේ]

 

 

මාතෘකා