මැතිවරණ නීති කඩ කළැයි සයින්දමරුදු පල්ලියට අතුරු දායක සභාවක්

මැතිවරණ නීති කඩ කළැයි සයින්දමරුදු පල්ලියට අතුරු දායක සභාවක්

කල්මුණේ මහා නගර සභාවට අයත් වන සයින්දමරුදු ගම්මානයේ පිහිටි ජුම්මා පල්ලියේ දායක සභාව වෙනුවට අතුරු දායක සභාවක් පත් කිරීමට මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව පියවර ගෙන තිබේ.


පල්ලියේ දායක සභාව දේශපාලනයේ නිරත වන බවත් මේ හේතුවෙන් පක්ෂ දේශපාලනය කරන තැනැත්තන්ට එම ගම්මානයට ගොස් දේශපාලනය කිරීමේ බාධා ඇති බවටත් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව වෙත යොමු කරන ලද පැමිණිල්ලක් හේතුවෙන් මෙම පියවර ගෙන ඇත.


මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂක එම්. ආර්. එම්. මලික් පැවසුවේ සයින්දමරුදු පල්ලියේ දායක සභාව ඝෘජුව දේශපාලන කටයුතුවල නිරත වන බවට ආ පැමිණිලි හේතුවෙන් මෙම පියවර ගැනීමට සිදු වූ බව ය.


අදාළ පැමිණිලිවලට අනුව මෙය මැතිවරණ නීතිය උල්ලංඝනය කිරීමක් බව අනාවරණ වූ හෙයින් අදාළ පියවර ගැනීමට සිදු වී තිබේ.


ඒ අනුව මුස්ලිම් ආගමික ස්ථානවලට අයත් 'වකුබ්' සභාව රැස්වීමෙන් අනතුරුව මේ සම්බන්ධයෙන් විශේෂ අතුරු පාලක සභාවක් පත් කර තිබේ.


එළඹෙන පෙබරවාරි 28වැනිදා වන තෙක් පත් කර ඇති මෙම පාලක සභාවේ සාමාජිකයන් වන්නේ සයින්දමරුදු ප්‍රාදේශීය ලේකම් අයි. එම්. හනීෆා, ප්‍රදේශයේ අධිවිනිසුරු අයි. එම්. ශරීෆ්, ඉංජිනේරුවන් වන ෆර්හාන් හා ෆාහිල් යනාදීහු වෙති.

මාතෘකා