කෘෂිකර්මාන්තය වෙනුවෙන් කැපවූ විශිෂ්ටයෙක් ජාතික තලයට එක්වීම සතුටට කරුණක්

 ඡායාරූපය:

කෘෂිකර්මාන්තය වෙනුවෙන් කැපවූ විශිෂ්ටයෙක් ජාතික තලයට එක්වීම සතුටට කරුණක්

2016 වසරේ විශිෂ්ටතම කෘෂි විද්‍යාඥයා ලෙස රන් සම්මානය හිමිවූ, කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ මෙන්ඩිස් මහතා, සහකාර ලේකම්වරයෙකු වශයෙන් පත්වීම, බස්නාහිර පළාත් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශයටද ගෞරවයක් බව බස්නාහිර පළාත් කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය ගාමිණි තිලකසිරි මහතා පැවසීය.
බස්නාහිර පළාත් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ ඉන්ද්‍රජිත් උපුල් මෙන්ඩිස් මහතා සහකාර ලේකම් (සංවර්ධන) වශයෙන් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශයට පත්වීම වෙනුවෙන්, අමාත්‍යංශ ශ්‍රවණාගාරයේ පසුගියදා පැවැති සමුගැනීමේ උත්සව අවස්ථාවට එක්වෙමින් හෙතෙම ඒ බැව් පැවසීය.
ඔහු මෙසේද කීය, කොළඹ, ආනන්ද විද්‍යාලයෙන්, පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාල කෘෂි විද්‍යා පීඨයට ඇතුළත්වී, කෘෂි විද්‍යා විශේෂ උපාධිධාරියෙක් ලෙසින්, කවුඩුල්ල ව්‍යාපාරයටත්, අනතුරුව විෂයානුබද්ධ විශේෂඥවරයෙකු ලෙස අඟුණුකොළපැලැස්ස කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ ආයතනයටත්, ඒ මහතා 1982දී සම්බන්ධ වී තිබෙනවා. 1996 සහකාර පළාත් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ ලෙස බස්නාහිර පළාත් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශයට සම්බන්ධ වී, තම පෞද්ගලික ජීවිතයත්, වෘත්තීය ජීවිතයත්, වසර 36ක කාලයක් කෘෂිකර්මාන්තයටම කැප කරමින්, බස්නාහිර පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවට විශිෂ්ට සේවාවක් කළ මෙන්ඩිස් මහතාගෙන් අපද කෘෂිකර්ම විෂයය පිළිබඳ විද්‍යානුකූල දැනුමක්, අවබෝධයක්, ලබාගත් බවත්, එවන් නිළධාරියෙකුගේ සේවය අපට අහිමි වීම කණගාටුවක් වුවත්, තම වෘත්තීය ජීවිතයේදී උසස්වීමක් ලෙස ලැබෙන ඇගයීම පිළිගෙන, මුළු මහත් රටටම යම් සේවයක් කිරීමට ඉන් ලැබෙන අවකාශය පිළිබඳව අප සතුටුවනවා.

මාතෘකා