බිංගන්තලාව සහ වලපනේ යා කරන පාලම අබලන්

 ඡායාරූපය:

බිංගන්තලාව සහ වලපනේ යා කරන පාලම අබලන්

වලපනේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ , බිංගන්තලාව සහ වලපනේ ප්‍රදේශ යා කරන පාලම අබලන් තත්ත්වයේ පැවතීම නිසා මාර්ගය භාවිත කරන පවුල් 700ක් පමණ අපහසුතාවයට පත්ව ඇතැයි ප්‍රදේශවාසීහු පවසති.

වලපනේ- රාගල පාරේ මහ ඌව සිට හයිෆොරස්ට් නගරය දක්වා ඉදිවන නව කාපට් පාරට මෙම පාලමේ සිට 200m පමණ සුළු දුරක් ඇති අතර මෙය ඉදිවූවොත් බිංගන්තලාව ග්‍රාමයේ සිට වලපනේ නගරයට ඇති දුර 10km කින් පමණ අඩු වේ. මේ සඳහා ඇති විකල්ප මාර්ගය ඉතාමත් අබලන් තත්වයේ පවතින අතර ගම නැඟුම යටතේ මීට වසර 8කට පමණ පෙර එහි තැනින් තැන කොන්ක්‍රීට් දැමූවද බාල ප්‍රමිතිය නිසා අද වනවිට වලවල් හෑරී විනාශ වී ඇත.

මේ පිළිබඳ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය දැනුවත් කළ අතර පැවති රජය මඟින් පාලමේ වැඩ ඇරඹීමට ලක්ෂ 25ක මුදලක්ද වෙන් කළ බවත් ආණ්ඩු හුවමාරුවෙන් පසු මේ සම්බන්ධයෙන් කිසිදු පියවරක් නොගත් බවත් ජනතාව පවසති.

[ඉන්ද්‍රජිත් හෙට්ටිආරච්චි]

මාතෘකා