අවුරුදු දෙකක නියඟය නිසා දිස්ත්‍රික්ක හතකට බොන වතුර නැහැ

 ඡායාරූපය:

අවුරුදු දෙකක නියඟය නිසා දිස්ත්‍රික්ක හතකට බොන වතුර නැහැ

යාපනය, වවුනියාව, කිලිනොච්චි, මන්නාරම, කුරුණෑගල, පොළොන්නරුව සහ අම්පාර දිස්ත්‍රික්කවලට බලපා ඇති වියළි කාලගුණ තත්ත්වය හේතුවෙන් එම දිස්ත්‍රික්කවල ජනතාව දැඩි පානීය ජල ගැටලුවකට මුහුණ පා ඇතැයි ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ මාධ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ප්‍රදීප් කොඩිප්පිලි මහතා ‘රැස‘ට පැවසීය.

2016 වසරේ සිට දිවයිනේ දිස්ත්‍රික්ක හතකට බලපා ඇති වියළි කාලගුණ තත්ත්වය හේතුවෙන් පවුල් 90,260කට අයත් පුද්ගලයින් 312,530ක් මේ වන විටත් පීඩාවට පත්ව ඇති අතර පිරිසිදු පානීය ජලය නොමැතිවීම එහි ප්‍රධාන ගැටලුව වන බව හෙතෙම පැවසීය.

අදාළ දිස්ත්‍රික්ක සඳහා අවශ්‍ය පිරිසිදු පානීය ජලය ලබාදීම සඳහා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවලට අවශ්‍ය තරම් ජල බවුසර සහ උපකරණ ලබාදී ඇති බවත්, යම් ප්‍රදේශයකට පානීය ජල හිඟයක් පවතී නම් ඒ පිළිබඳව 117 හෝ 0112 670002 හෝ 0112 136136 යන දුරකථන අංකවලට දැනුම් දිය හැකි බවත් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය පවසයි.

[දිනුක මලින්ද හේරත්]

මාතෘකා