විදුලි සබඳතා ලබාදීමේදී විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත අයට මුල්තැන

 ඡායාරූපය:

විදුලි සබඳතා ලබාදීමේදී විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත අයට මුල්තැන

විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත පුද්ගලයන් වෙසෙන නිවාසවලට නව විදුලි සබඳතා ලබාදීමේදී විශේෂ ප්‍රමුඛතාවක් ලබා දෙන බව අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතා පවසයි. අමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියේ විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත පුද්ගලයන්ගේ සංගමයේ විශේෂ සාකච්ජාවකදීයි.

විශේෂ අවශ්‍යතා ඇති පුද්ගලයින්ට බලපාන බාධාවන් හා දුෂ්කරතාවන් පිළිබඳ එහිදී විශේෂ අවධානය යොමු කළ අතර මෙම පුද්ගලයින්ට ආදායම් උත්පාදන මාර්ග, රැකියා අවස්ථා මෙන්ම අධ්‍යාපන අවස්ථාවන්ද බොහෝදුරට නොලැබෙන බැවින් ඔවුන් සමාජය තුළ තනිවී සිටින බව එහිදී අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළේය. විදුලිබල අමාත්‍යාංශය යටතේ විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත පුද්ගලයින්ට ලැබෙන සේවා සම්බන්ධයෙන්ද අමාත්‍යවරයා කරුණු පැහැදිලි කළේය.

ඒ යටතේ විදුලි බිල්පත් අය කිරීමේ නව ක්‍රමවේදයක් පිළිබඳව සාකච්ජාවට ලක් විය. සංඥා භාෂා පනත බිහිරි පුද්ගලයන් වෙත රියදුරු බලපත්‍ර ලබාදීම ඇතුළු කරුණු සම්බන්ධයෙන් කැබිනට් මණ්ඩලය දැනුවත් කර අවශ්‍ය පියවර ගන්නා බව අමාත්‍යවරයා එහිදී වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේය.