වාහන බද්දේ ඇත්ත කතාව

 ඡායාරූපය:

වාහන බද්දේ ඇත්ත කතාව

2019 අයවැය යෝජනා අනුව මුදල් පනත සංශෝධනයෙන් පැනවූ සුඛෝපභෝගී වාහන බද්ද කුඩා වාහනවලට බල නොපැවැත්වෙන බව මුදල් අමාත්‍යාංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසයි.

සුඛෝපභෝගී මෝටර් කාර් සහ ජීප් රථ පමණක් බද්දට යටත් වන අතර කුඩා කාර් රථ කිසිවකටත් මෙම නව බද්ද අදාළ නොවේ. එමෙන්ම වෑන් රථ, තනි කැබ් රථ, ද්විත්ව කැබ් රථ (ඩබල් කැබ්), මෝටර් සයිකල් සහ මෝටර් ට්‍රයිසිකල් යනාදී වාහනද මෙම සුඛෝපභෝගී බද්දට යටත් වන්නේ නැත. මෙයට පෙර ද්විත්ව කැබ් රථද සුඛෝපභෝගී බද්දට යටත් කර තිබූ නමුත් නොවැම්බර් 01 වැනිදා සිට එය ඉවත් කරනු ලැබේ. මෙම සුඛෝපභෝගී බද්ද 2019 මාර්තු 06 වැනිදා සිට ක්‍රියාත්මක වන අතර මාර්තු 06 වැනිදාට පසු ණයවර ලිපි විවෘත කර ආනයනය කරනු ලබන සියලු සුඛෝපභෝගී වාහනවලට නව බදු අදාළ වනු ඇත. මෙම නව රෙගුලාසි අනුව රුපියල් ලක්ෂ 35කට වඩා වැඩි වටිනාකමක් ඇති ඩීසල් සහ පෙට්‍රල් මෝටර් කාර් සහ ජීප් රථ ආනයනයේදී එම සීමාව ඉක්මවන මුදලට පමණක් සුඛෝපභෝගී බද්ද අයකරනු ලැබේ.

දෙමුහුන් වාහන වල වටිනාකම (CIFValue) රුපියල් ලක්ෂ 40 ඉක්මවූ විට වැඩිවන එම මුදලට සුඛෝපභෝගී බද්දක්ද, විදුලියෙන් ක්‍රියාත්මක වන වාහනයක වටිනාකම රුපියල් ලක්ෂ 60 ඉක්මවූ විට වැඩි වන මුදලටද සුඛෝපභෝගී බදු අයකරනු ලැබේ. මෝටර් රථ සඳහා වූ තාක්ෂණය දියුණ වීමත් සමඟ වාහනවල සුඛෝපභෝගීභාවය තීරණය කරනු ලබන්නේ එන්ජින් ධාරිතාව මත නොව වාහනයකට ඇතුළත් විශේෂාංග මතය. ඒ අනුව සිලින්ඩර් ධාරිතාව 1800ට අඩු පෙට්‍රල් මෝටර් රථ සඳහාද සිලින්ඩර් ධාරිතාව 2300ට අඩු ඩීසල් කාර් සහ ජීප් රථ සහ කිලෝ වොට් 200ට අඩු ඉලෙක්ට්‍රික් මෝටර් රථ සඳහා සිලින්ඩර් ධාරිතාව මත අය කරනු ලබන බද්ද නොවැම්බර් 01 වැනිදා සිට ඉවත් කරනු ඇත. එහෙත් ඔක්තෝබර් 31 වැනිදා වන තෙක් ණයවර ලිපි විවෘත කර 2020 අප්‍රේල් 21 වැනිදාට පෙර ආනයනය කර නිශ්කාෂණය කරන වාහන සුඛෝපභෝගී බද්දෙන් නිදහස් වේ.

තවද කුඩා ප්‍රමාණයේ වාහනවලට මෙම සුඛෝපභෝගී බදු අයනොකරන බව අවධාරණය කෙරේ. ඒ අනුව Toyota Vitz, Suzuki Every, Toyota Roomy, Suzuki Alto, Suzuki Baleno, Daihatsu Petrol, Honda Grace, Suzuki Wegon R, Toyota Aqua යන මාදිලිවල වාහන මෙම සුඛෝපභෝගී බද්දට අදාළ නොවේ. තවද Axio, Premio සහ Allion යන මාදිලිවල සාමාන්‍ය වාහනද මෙම සුඛෝපභෝගී බද්දට යටත් වන්නේ නැත.