සියලු පොලිස් නිලධාරීන්ට වැටුපට අමතර වි‍ශේෂ දීමනාවක්

 ඡායාරූපය:

සියලු පොලිස් නිලධාරීන්ට වැටුපට අමතර වි‍ශේෂ දීමනාවක්

ශ්‍රී ලංකා පොලිස් සේවයට අයත් සියලු නිලධාරීන්ට වැටුපට අමතරව මාසිකව දින 20ක විශේෂ සංයුක්ත දීමනාවක් ලබාදීමට රජය තීරණය කර තිබේ.

මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා සහ වැඩබලන පොලිස්පති සී.ඩී. වික්‍රමරත්න මහතා අතර මේ සම්බන්ධයෙන් පසුගිය මාස දෙකකට පෙර පැවති සාකච්ඡාවක ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් මෙම විශේෂ දීමනාව 75000ක් පමණ වන පොලීසියේ සියලු දෙනාට හිමි වෙයි. පොලිස් නිලධාරීන් නිරතුරුව රාජකාරි නිමිත්තෙන් තම පොලිස් වසමෙන් බැහැරව යාමට සිදුවන අවස්ථාවන්හි ඒ සඳහා සංයුක්ත දීමනා ලබාගැනීම සඳහා වවුචර හා ලියකියවිලි ඉදිරිපත් කළ යුතුව තිබිණ.

එවන් අවස්ථාවක ඇතිවන්නා වූ පරිපාලන වියදම් හා අනෙකුත් ප්‍රායෝගික දුෂ්කරතා සැලකිල්ලට ගෙන මෙම සංයුක්ත දීමනාව දින විස්සක විශේෂ දීමනාවක් ලෙස පොලිස් නිලධාරීන්ට ඔවුන්ගේ වැටුප සමඟ මාසිකව ගෙවීමට තීරණය කර ඇත. රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට දිනකට රුපියල් 350, රුපියල් 400 හා රුපියල් 500 වශයෙන් ගෙවන ලද සංයුක්ත දීමනාව මෙම රජය විසින් 2018 වසරේ සිට රුපියල් 700, රුපියල් 800 හා රුපියල් 1000 ලෙස දෙගුණ කරන ලදී. මේ අතර පොලිස් සේවයේ දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ උසස්වීම් නොමැතිව සිටි 31000ක් පමණ අයට පොලිස් කොස්තාපල් තනතුරේ සිට ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂක තනතුර දක්වා උසස්වීම් ලබාදීම පසුගියදා ක්‍රියාත්මක කෙරිණි.