ජනපතිවරණ නිරීක්ෂණයට 18,000ක්

 ඡායාරූපය:

ජනපතිවරණ නිරීක්ෂණයට 18,000ක්

මැතිවරණ නිරීක්ෂණ සංවිධාන විසින් මෙවර ජනාධිපතිවරණයේ නිරීක්ෂණ කටයුතු සඳහා ස්වාධීන මැතිවරණ නිරීක්ෂකයන් 18,000කට ආසන්න පිරිසක් යොදවා ඇති බව වාර්තා වේ.

මැතිවරණ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා නිරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානය විසින් ස්ථාන නිරීක්ෂකයන් 5000කට අධික ප්‍රමාණයක් ස්ථානගත කර තැබීමටත් ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් දිගුකාලීන නිරීක්ෂකයන් 200කට ආසන්න පිරිසක් මේ වන විටත් නිරීක්ෂණ කටයුතු සඳහා යොදවා ඇති බවත් මැතිවරණ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා නිරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානයේ සම්බන්ධීකාරක මංජුල ගජනායක මහතා පැවසීය. මැතිවරණ දිනය තුළ කොළඹින් බැහැරව නිරීක්ෂණ රථ 100කට අධික ප්‍රමාණයක් යෙදවීමට බලාපොරොත්තු වන බවත් ආබාධිත අයගේ ඡන්ද අයිතිය සුරැකීම සඳහා සුවිශේෂ පියවර රැසක් ගෙන ඇති බවත් මංජුල ගජනායක මහතා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේය.

එසේම පැෆ්රල් සංවිධානයද මැතිවරණ නිරීක්ෂකයන් 5,000කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් යොදවන බව සඳහන් කළේය. දිගුකාලීන, කෙටිකාලීන තැපැල් ඡන්ද නිරීක්ෂකයන් සහ ජංගම නිරීක්ෂකයන් වශයෙන් ඔවුන් යෙදවීමට කටයුතු කරනු ලැබේ. එසේම එක් ආසනයකට එක් නිරීක්ෂකයෙකු බැගින් නිරීක්ෂකයන් 160 දෙනකු යෙදවීමට කටයුතු කරන බවද ඒ මහතා පැවසීය.

කැෆේ සංවිධානයද නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටියේ ස්වාධීන නිරීක්ෂකයන් 7,500කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් දිවයින පුරා යෙදවීමට කටයුතු කරන බවයි. එසේම ට්‍රාන්ස්පේරන්සි ඉන්ටර්නැෂනල් ශ්‍රී ලංකා ආයතනයද ස්වාධීන මැතිවරණ නිරීක්ෂකයන් 160කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් යොදවන බව නිවේදනය කළේය.

[දිනුක මලින්ද හේරත්]

මාතෘකා