වෙනස්කම් රැසක් සමඟ අඩි දෙකක් දිග ඡන්ද පත්‍රිකාවක්

 ඡායාරූපය:

වෙනස්කම් රැසක් සමඟ අඩි දෙකක් දිග ඡන්ද පත්‍රිකාවක්

මෙතෙක් පැවති ජනාධිපතිවරණවලට වඩා මෙවර ජනාධිපතිවරණය කරුණු කිහිපයක් හේතුවෙන් සුවිශේෂී විය හැකි බව ඊයේ (9) පුවත්පත් කතුවරුන් හා මාධ්‍ය ආයතන ප්‍රධානීන් සමඟ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා පැවසීය.

1978 වර්ෂයේ පැවති මැතිවරණය සේම මෙවර මැතිවරණය තුළද පෙර නොවූ විරූ සුවිශේෂි කරුණු රාශියක් දැකිය හැකි බව ඒ මහතා පැවසීය. ඒ අනුව මෙවර අපේක්ෂකයන් සංඛ්‍යාව වැඩි වීම හේතුවෙන් භාවිත කරනු ලබන ඡන්ද පත්‍රිකාව දළ වශයෙන් අඟල් 2ක් වූ උපපත්‍රිකාව සහ තවත් අඟල් 24ක අතිරේක ඉඩ අවකාශයක් සමඟ සම්පූර්ණ දිග අඟල් 26ක් වේ. ඒ හේතුවෙන් එක් මධ්‍යස්ථානයකට පත් කළ හැකි ඡන්ද පොළ නියෝජිතයන් ගණන 70ක් වුවත් මෙවර එම නියෝජිතයන් සංඛ්‍යාව 175 දක්වා ඉහළ දැමීමට සිදුව ඇති බව මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිවරයා පැවසීය.

මෙහිදී මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා මෙවර මැතිවරණයේදී සිදු වීමට ඉඩ ඇති තවත් වෙනස්කම් රැසක් අනාවරණය කළේය. එනම් ඡන්ද පෙට්ටි නැවත සකස් කිරීමට සිදු වීම හෝ ප්ලාස්ටික් ඡන්ද පෙට්ටි ආනයනය කිරීමට සිදු වීම, ඡන්දපොළවල් නැවත පරීක්ෂා කර වඩාත් ඉඩ පහසුකම් සහිත විකල්ප ස්ථාන වෙත යොමු වීමට සිදු වීම, ඡන්ද ගණන් කිරීමේ ස්ථාන පරීක්ෂා කර වඩාත් ඉඩ පහසුකම් සහිත ගොඩනැඟිලි වෙත යොමු වීමට සිදු වීම, එතෙක් පැවති 15,000ක් වූ ඡන්දපොළ කාර්ය මණ්ඩලය සහ සහාය කාර්ය මණ්ඩලය 40,000 දක්වා වැඩි කිරීමට සිදු වීම, ඡන්ද ගණන් කිරීමේ කාර්යන් ප්‍රමාද වීම නිසා කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා සුභසාධන හා ප්‍රවාහන කටයුතු සඳහා වැඩි අවධානයක් යොමු කිරීමට සිදු වීම සහ විදුලිය, ජලය, දුරකථන වැනි පොදු පහසුකම් සඳහා වන අපේක්ෂිත වියදම අධික වීම ආදියය.

මේ කරුණු හේතුවෙන් ජනාධිපතිවරණය සඳහා ඇස්තමේන්තු කර තිබූ රුපියල් කෝටි 400ක මුදල කෝටි 500 දක්වා රුපියල් කෝටි 100කින් ඉහළ යා හැකි බවත් මෙම අතිරේක මුදල් වැය වන්නේ ඡන්ද පත්‍රිකා මුද්‍රණය ඇතුළු මැතිවරණ මෙහෙයුම් කටයුතුවලට අදාළ ලියකියවිලි මුද්‍රණය සඳහා බවත් අපේක්ෂකයන් විශාල ගණනකගේ ඡන්දය ගණන් කිරීමට සිදු වන නිසා ප්‍රතිඵල නිකුත් වීමේදී ප්‍රමාද විය හැකි බවත් සභාපතිවරයා පැවසීය.

මාතෘකා