සජිත් ප්‍රේමදාස හංසයා ලකුණින් ඇප මුදල් තැම්පත් කරයි

 ඡායාරූපය:

සජිත් ප්‍රේමදාස හංසයා ලකුණින් ඇප මුදල් තැම්පත් කරයි

එක්සත් ජාතික පක්ෂ නියෝජ්‍ය නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා මෙවර ජනාධිපතිවරණයට තරඟ කිරීමට නව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණේ හංසයා ලකුණින් ඇප මුදල් තැන්පත් කළේය.

අජිත් පී. පෙරේරා සහ සුජීව සේනසිංහ යන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු හා නව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණේ ලේකම් නීතීඥ ශර්මිලා පෙරේරා මහත්මිය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ ඇප මුදල් තැන්පත් කිරීමේ අවස්ථාවට සහභාගී වී තිබේ.

එක්සත් ජාතික පක්ෂය ප්‍රමුඛ එක්සත් ජාතික පෙරමුණට සහය දක්වන පක්ෂ ගණනාවක් එක්ව සිටිති. ඒ අනුව ඊයේ පැවති එක්සත් ජාතික පක්ෂ විශේෂ සම්මේලනයේදී සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා මෙවර ජනාධිපති අපේක්ෂක ලෙස ඒකමතිකව සම්මත කෙරිණ.