නව ආණ්ඩුකාරවරුන් හයදෙනෙක් ජනපති ඉදිරියේ දිවුරුම් දෙති

 ඡායාරූපය:

නව ආණ්ඩුකාරවරුන් හයදෙනෙක් ජනපති ඉදිරියේ දිවුරුම් දෙති

පළාත් හයක් සඳහා පත් වූ නව ආණ්ඩුකාරවරු අද (21) උදෑසන ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරියේ දිවුරුම් දුන්හ.

ඒ අනුව බස්නාහිර පළාත් නව ආණ්ඩුකාරවරිය ලෙ‍ස වෛද්‍ය සීතා අරඹේපොල මත්මියද, මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා ලෙස ලලිත් යූ ගමගේ මහතාද,  ඌව පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා ලෙස රාජා කොල්ලුරේ මහතාද,  දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා ලෙස ආචාර්ය විලි ගමගේ මහතාද,  වයඹ පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා ලෙස ඒ. ජේ. එම්. මුසම්මිල් මහතා සහ සබරගමු පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා ලෙස ටිකිරි කොබ්බෑකඩුව මහතා ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී දිවුරුම් දීම සිදුවිය.