දිවයිනේ සියලු පාසල් හෙට වැසේ

 ඡායාරූපය:

දිවයිනේ සියලු පාසල් හෙට වැසේ

දිවයිනේ සියලු පාසල් හෙට (15) දින වසා තැබෙන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පවසයි.

ජාතික මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ ඉල්ලීමකට අනුව මෙලෙස පාසල් වසා දැමීමට කටයුතු කරන බවත් ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන ලෙස යොදා ගන්නා සියලු පාසල් අද (14) පාසල් වේලාවෙන් පසු මැතිවරණ කටයුතු වෙනුවෙන් ග්‍රාම නිලධාරීන් වෙත භාරදීමට නියමිත බවත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය සඳහන් කළේය.