ඡන්ද පත්‍රිකා බෙදාහරින තැපැල් කාර්යාලවලට පොලිස් ආරක්ෂාව

 ඡායාරූපය:

ඡන්ද පත්‍රිකා බෙදාහරින තැපැල් කාර්යාලවලට පොලිස් ආරක්ෂාව

නිල ඡන්ද දැන්වීම් පත්‍රිකා බෙදාහරින තැපැල් කාර්යාලවලට පොලිස් ආරක්ෂාව යෙදවීමට පියවර ගෙන තිබේ.

නිල ඡන්ද දැන්වීම් පත්‍රිකා බෙදාහරින තැපැල් කාර්යාල 2192 සඳහා එලෙස පොලිස් ආරක්ෂාව ලබාදී ඇති බව තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි. මේ අතර නිල ඡන්ද දැන්වීම් පත්‍රිකා බෙදාහැරීමේ කටයුතු සියයට 75කින් අවසන් කර ඇති බව නියෝජ්‍ය තැපැල්පති රාජිත රණසිංහ පවසයි.

 

කෙසේ වෙතත්, ලබන 09 වැනිදා දක්වා නිවෙස් වෙත නිල ඡන්ද දැන්වීම් පත්‍රිකා බෙදාහැරීමේ කටයුතු සිදුකිරීමට නියමිතය. ඒ සඳහා තැපැල් සේවකයින් අටදහසක් පමණ රාජකාරියේ යොදවා ඇති අතර  නිල ඡන්ද දැන්වීම් පත්‍රිකාව මෙතෙක් නොලැබූයේ නම් තමන්ට අදාළ තැපැල් කාර්යාලය වෙත ගොස් විමසීම් කළ හැකි බවද නියෝජ්‍ය තැපැල්පති රාජිත රණසිංහ සඳහන් කළේය.