පාස්කු ප්‍රහාරය ගැන මාධ්‍යවල පළවන වාර්තා ගැන ජනපතිගෙන් නිවේදනයක්

 ඡායාරූපය:

පාස්කු ප්‍රහාරය ගැන මාධ්‍යවල පළවන වාර්තා ගැන ජනපතිගෙන් නිවේදනයක්

අප්‍රේල් මස 08 වැනිදා පොලිස් ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් සමඟ පැවති රැස්වීමේදී අප්‍රේල් 21 පාස්කු දින ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් ජනපති දැනුවත් කළ බවට පළවන සියලුම දෙස් විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා අසත්‍ය බව ජනාධිපති මාධ්‍ය ඒකකය නිවේදනය කරයි.

අප්‍රේල් 21 ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂා කර බලා වාර්තා කිරීමට පත්කළ තේරීම් කාරක සභාවේදී සාක්ෂි දෙමින් ජාතික බුද්ධි ප්‍රධානියා කළ ප්‍රකාශ මාධ්‍ය ඔස්සේ ප්‍රචාරය වී ඇති බවද එම නිවේදනයේ දැක්වේ. එකී මාධ්‍ය වාර්තා මඟින් කියවෙන්නේ 2019 පෙබරවාරි මාසයෙන් පසුව ජාතික ආරක්ෂක මණ්ඩලය රැස් නොවූ බවයි.  එමෙන්ම 2019 අප්‍රේල් 08 වැනිදා පොලිස්පතිවරයා ඇතුළු ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් නිලධාරීන්ගේ මාසික රැස්වීමද ජනාධිපතිවරයා විසින් කැඳවා තිබිණි. පැය දෙකකට අධික කාලයක් පැවති එම සාකච්ජාවේදී හෝ මෙවැනි ත‍්‍රස්ත සැලැස්මක් පිළිබඳව තොරතුරු ලැබී ඇති බවට කිසිදු නිලධාරියකු ජනාධිපතිවරයා දැනුවත් කර නොමැති බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය පවසයි.