කිසිසේත්ම ගෘහ විදුලි ඒකකයක මිල වැඩිවන්න දෙන්නේ නැහැ

 ඡායාරූපය:

කිසිසේත්ම ගෘහ විදුලි ඒකකයක මිල වැඩිවන්න දෙන්නේ නැහැ

අවශ්‍ය වන්නේ අවම මිලක් යටතේ විදුලිය නිෂ්පානය කරලා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ මූල්‍ය තත්ත්වය යහපත් තත්ත්වය පත් කිරීමට බවත් ඊට තාවකාලික, මධ්‍යම හා දීර්ඝකාලීන වශයෙන් විසදුම් තිබෙන බවත් විදුලිබල, බලශක්ති සහ ව්‍යාපාර සංවර්ධන අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතා පවසයි. අමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ ඊයේ (28) සිය අමාත්‍යංශයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදීය. එහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ අමාත්‍යවරයා මෙසේද කීය.

අපි උත්සාහ කළේ හදිසි විදුලය මිලදී ගැනීමක් සිදු නොකර ඉන්න. නමුත් ඇති වූ විදුලි ඌනතාව හේතුවෙන් එය නොකර බැරි වුණා. දැනට තිබෙන බලාගාරවල නිෂ්පාදන වියදම රුපියල් 30.00ට වැඩියි. නමුත් හදිසි විදුලිය මිලදී ගන්න ටෙන්ඩර් කැදවීමේදී මිල නියම වෙලා තිබුණේ රුපියල් 28.00, රු. 30.00 වගේ. වසරකට ටෙන්ටර් කැඳෙවුවොත් මිල වැඩිවන නිසා අපි මාස 06කට ගන්න තීරණය කළා.

මෙම හදිසි විදුලිය මිලදී ගැනීම පිළිබඳව ජනතාව අතර නොයෙක් ආකාරයේ මත ඇති වුණා. මේ තුළින් විශාල මුදල් නාස්තියක් සිදුවන බවට මත පළවුණා. ඒ නිසා මෙම මිලදී ගැනීම් අතරතුරදීම මෙම තත්ත්වය වෙනස් කරන්න හැකි ආකාරයේ විකල්ප මාර්ග ඉදිරිපත් කරන්න කියලා අපි ජනතාව දැනුවත් කළා. ඒ අවස්ථාවේ තුර්කි රජයෙන් යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළා. රුපියල් 24.98ක් තමයි ඔවුන්ගේ මිල වුනේ. සියලු බදුත් සමඟ මෙහි මිල වන්නේ රුපියල් 26.20ක් පමණයි. ඒ අනුව අපි මේ පිළිබඳව කැබිනට් මණ්ඩලයට යෝජනා කරලා, දැනට අපේ බලාගාරවලට වඩා අවම මිලක් සහිත නිසා කැබිනට් අනුමැතිය ලැබුණා.

හදිසි විදුලිය මිලදී ගැනිමක් අවශ්‍යයි කියලා තීරණය කළේ අපි නොවෙයි. ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාළ නිලධාරීන් තමයි කිව්වේ මෙගාවොට් 470ක හිඟයක් පවතිනවා එය වහාම සපයා දෙන්න කියලා. ඒ නිසයි හදිසි විදුලිය මිලදී ගැනීමකට යාමට සිදුවුණේ. සමහර පිරිස් අකමැතියි විදුලි ගැටළුව විසඳලා, විදුලි කප්පාදුව නැති කරනවාට. ලංවිම නිපදවන විදුලි ඒකකයකට වඩා පුද්ගලික අංශයෙන් මිලදී ගැනීම වඩා වාසි දායකයි. නමුත් අපි මේ වනවිට ගිවිසුම් අත්සන් කරලා තිබෙන නිසා දැන් ඒවා වෙනස් කරන්න බැහැ.  කුමන ආකාරයකින් මේ දේවල් සිද්ධ වුණත්, කිසිසේත්ම ගෘහ විදුලි ඒකකයක මිල වැඩිවන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒ පදනම අපි ආරක්ෂා කරනවා. ඒ වගේම කිසිදු ආකාරයකින් විදුලි කප්පාදුවකට යන්නෙත් නැහැ. ඒ වෙනුවෙන් අපි විදුලිය නිෂ්පාදනය කළ යුතුයි.”