ඇමති රිෂාඩ්ට එරෙහි විශ්වාසභංගය විවාදය ලබන 18,19 දෙදින පුරා

 ඡායාරූපය:

ඇමති රිෂාඩ්ට එරෙහි විශ්වාසභංගය විවාදය ලබන 18,19 දෙදින පුරා

අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන්ට එරෙහි විශ්වාසභංග යෝජනා විවාදය ජුනි 18,19 යන දෙදින පවත්වන බව කතානායක කරූ ජයසූරිය පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දී තිබේ.