ආනයනික ලොකු ලූනු බද්ධ අද මධ්‍යම රාත්‍රිෙය් සිට රුපියල් 20කින් ඉහළට

 ඡායාරූපය:

ආනයනික ලොකු ලූනු බද්ධ අද මධ්‍යම රාත්‍රිෙය් සිට රුපියල් 20කින් ඉහළට

ආනයනික ලොකු ලූනු සඳහා වන විශේෂ වෙළෙඳ භාණ්ඩ බද්ද අද (21) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉහළ දමා තිබේ.

ඒ අනුව ආනයනික ලොකු ලූනු කිලෝ ග්‍රෑම් එකක් සඳහා වන විශේෂ වෙළෙඳ භාණ්ඩ බද්ද රුපියල් 20කින් ඉහළ දමා ඇති අතර ඊට අදාළ ගැසට් නිවේදනයට මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා අද අත්සන් තැබීය. දේශීය ලොකු ලූනු අස්වැන්න වෙළෙඳපොළට පැමිණෙන බැවින් දේශීය ගොවියා ආරක්ෂා කර ගැනීමේ පියවරක් ලෙස මෙය ක්‍රියාත්මකයි.