මේජර් බුලත්වත්ත සේවයේ පිහිටුවීමට වෘත්තීය මාධ්‍යවේදීන්ගේ විරෝධය

මේජර් බුලත්වත්ත සේවයේ පිහිටුවීමට වෘත්තීය මාධ්‍යවේදීන්ගේ විරෝධය

2008 වසරේ මාධ්‍යවේදී කීත් නොයාර් පැහැරගැනීම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රධාන සැකකරු ලෙස චෝදනා ලබා සිටින මේජර් ප්‍රහාත් බුලත්වත්ත නැවත සක්‍රිය සේවයේ පිහිටුවීම පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ සංගමය සිය බලවත් විරෝධය පළ කර සිටියි.

මාධ්‍යවේදී කීත් නොයාර් පැහැර ගෙන ගොස් පහරදීම සම්බන්ධයෙන් 2017 වසරේදී අත්අඩංගුවට පත්ව ඇප මත නිදහස්ව සිටින මේජර් බුලත්වත්ත නැවතත් හමුදා සක්‍රිය සේවයේ පිහිටුවීමට හමුදාපතිවරයා කටයුතු කර තිබේ. මෙම තීරණය හේතුවෙන් දැනට සිදු කෙරෙමින් පවතින විමර්ශනය සඳහා බලපෑම් සහ බාධා එල්ල වීමට හැකියාව ඇති බව ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ සංගමය මෙම නිවේදනය මඟින් පවසා ඇත.

මාධ්‍යවේදීන් හා මාධ්‍ය ආයතන ඉලක්ක කර සිදු කරන ලද අපරාධ පිළිබඳ විමර්ශනය සඳහා සහාය දැක්වූ නිලධාරීන් හා පුද්ගලයන්ද ඔවුන්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයන්ගේද ජීවිතාරක්ෂාව පිළිබඳව, මෙවන් පත්කිරීම් හරහා සැක සංකා මතු වන බවට එම සංගමය අවධාරණය කර සිටියි. එම වරද නිවැරදි කිරීමට ජනාධිපතිවරයා සහ රජය ක්‍රියාකරනු ඇතැයි තම සංගමය බලාපොරොත්තු වන බවද වෘත්තීය ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ සංගමය පවසා සිටියි.

මාතෘකා